PŘIHLÁŠKAPŘIHLÁŠKA

#NEPLAVCI

Přípravná plavecká výuka pro neplavce.
„Voda tu já ještě neznám, ale rád ji s Vámi poznám.“

Vodní prostředí je specifické svými vlastnostmi, proto je potřeba si k vodě najít správnou cestu. Tento kurz je určen pro děti, zpravidla 4–6 let, kde dochází k seznámení s vodním prostředím. Hodiny jsou koncipovány tak, aby děti především bavily a rády se vracely na další tréninky a postupnou výukou prvních dovedností.

Náplní kurzu je adaptace na vodní prostředí, hry ve vodě a naučení základní plaveckých dovedností, jako je plavecké dýchání, plavecké polohy (splývání a vznášení se), orientace ve vodním prostředí a pády/skoky. Nedílnou součástí je také utvoření základních hygienických a bezpečnostních návyků v bazénovém prostředí. 

Kurz nemá za cíl, aby se děti naučily během prvního roku plavat, ale aby se děti rády do vody vracely a voda se pro ně stala kamarádem.

Do kurzu se přihlašují děti, které:

  • Jsou ve věku 4–6 let
  • Nezvládají bezpečný pohyb ve velkém bazénu (v hloubce) bez nadlehčovacích pomůcek (pásek, kruh, rukávky, chomout, vestička)
  • Vody se nebojí, ale nezvládají pohyb ve velkém bazénu (v hloubce) bez nadlehčovacích pomůcek (pásek, kruh, rukávky, chomout, vestička)
  • Mají z vody strach, nemají k ní zatím kladný vztah

Rozpis plaveckých tréninků:

Pondělí 15:00 - 16:00
Středa 15:00 - 16:00
Čtvrtek 15:00 - 16:00

Cena kurzu za pololetí:

1x týdně: 2.400 Kč  2.300 Kč

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram